nu cuntu

in siciliano
un racconto in versi clodiensi
pubblicato
qui
godetevi l’originale molto più frizzante
scorrevole
e musicale
e poi c’è la piacevole introduzione di
voci dai borghi

mi nonnu mi cuntava stu fattu
e accussì uguali iu vi lu cuntu

fora Chioggia in mezzu a la lacuna
ci sta ‘na valli apirta abbannunata
ma cuannu ss’avvirarunu sti fatti
jera assai tinuta beni co suu casuni
e dava pisci in abbunnanzia

la matina ddi lu jornu donche ddi li Morti
sia piscaturi prima di sciri
discurreanu intornu a lu focu
s’annari o stari fermi chissa jurnata

ma Toni u capu varca dici
chi ci dà a mangiari u jornu ddi li morti
chi c’à datu di mangiari u jornu di tutti li santi
li braccia nostri – urlannu – li braccia nostri
annari a la chiesa – tuttu finisci
cuannu si mori anchi si li prita dicuno no

fumannu a pipa sintiunu
Momolo Mùcia – Nane Vardaore
Gigi Stralòcio – Bepo Licatùto
e appruvavanu quantu sintianu dallu sciallaratu

Nato Stravacào spalancannu li occi
vegnu anch’iu dissi – a braci intantu
cummigghiata dda la cinniri cauriava
a pignatuzza ddi lu cafè ddi lu picciriddu
(c’era puri u figghiu ddi Toni) e ‘nu cani vastardu
sutta la tavula ccu la cuda signava
lu tempu a li discursa ddi li patruna
ciuveva finu finu faciva friddu era scuru

joca ccu lu cani dissi lu patri a lu figghiu
cc’è bruttu tempu non ti portu cu nui
turnamu a menzujornu cini di pisci

arrispunni u picciriddu – eni lu jornu ddi li Morti
nun annati – issi a lu veci muntarunu ni la varca e annarunu
ridennu ddi lu Cielu e ddi lu Signuri

nni lu Cielu nun si magna e nun si bivi
a lu infernu ll’anguilla si magna cruda
ma cca nuiatri la mangiamu rrustuta

addopu tri uri e passa ddi fatichi
ca nun si ciappa nienti patrun Toni – dissi unu
pari ‘nu postu stramalidittu
vardati là vardati là c’è nu fagottu
pigghiamu strazzi a lu veci ddi ll’anguille

allura s’avvicinanu e vidunu un’omu mortu
nu mortu sinza nasu sinza aricchi
vinuto dda lu mari ccu la marea

tiramu stu bell’incontru nni la varca a prua
e vastemmiannu issi tiranu supra ll’anniatu

fumava a pulenta suvra a lu tavulu
ma lu pisci era pocu assai pocu
e Bepo vistimmiava comu nu turcu

ddai Nino dissi Toni cinu ddi rrabbia a lu figghiu
curri a la varca svegghia lu furistieru
cca dormi a prua dilli cca vengna
cca ovi magnanu sia magnanu anchi sitti

va là ripetunu ll’autri va currennu
e dopu pocu u figghiu arriturna dicennu
dissi vegnu adessu – veni veni

allura dalli lu postu migghiori
ridennu li rispunni unu ddi sia
vicinu a lu focu e dalli u tuvagghiuolu

ma nni lu stessu mumentu cumpari lu mortu
jera tuttu abbufficatu e scuru nni lu visu
scausu i peri rusicati dda li granchi
bbava nisciva fora ddi la vucca

nu beddu invitu bravi vi canusciu
Toni Galèto – Nane Vardaore,
Mòmolo Mùcia – Nato Stravacao,
Gigi Stralòcio e Bepo Licatùto

i sia stavanu tutti ammucciati
tra nu cantuni murennu scantati
u figghiu ciancieva chiamannu
mamma mamma mia

stati beni attenti assai a chiddu cca vi dicu
chi cc’iaviti guadagnatu ca nni la valli
u jornu ddi li Morti e ddi li tutti i Santi
nenti autru ca cuattru anguilluzzi
la manu ci trimuliava e la mascidda
a lli Animi dduvivati nu pocu pinsari
annari a lu cimiteru almenu oggi

llu cielu divinni purpuru
si sintia vicinu u mari urlari

chi beddu divertimentu u vostru
ciamarmi ppi pranzari
eppoi livannu i pugni auti grida
ddi la ira iu mi purgu nni lu Purgatorio
vuautri aviti autri vizi capitali
sia salvu u picciriddu picchì eni nnuccenti
sia salvu u cani picchì eni fidili
e tutti sia cadunu a ttirra sicchi
e accantu a issi si curcau lu mortu

me nonnu mi cuntava stu fattu
e accussì uguali iu vi l’ò cuntatu

Questa voce è stata pubblicata in Lyth. Contrassegna il permalink.

2 pensieri su “nu cuntu

    • Grazie 🙂 È merito dell’originale, così docilmente predisposto ad avere una versione siciliana. Sì! alla prossima…

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...